بستان آباد

این وبلاگ سعی دارد اخبار و اطلاعات پراکنده در مورد شهرمان را یکجا منتشر نماید و احیانا خبر دست اولی هم از طرف همشهریان اعلام گردد با نام خودشان منتشر خواهد شد

نتایج آزمون نمونه دولتی مدارس راهنمایی شهرستان بستان آباد

نتایج آزمون نمونه دولتی مدارس راهنمایی شهرستان به شرح ذیل اعلام شد.


15104 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         احسنی امیرحسین                     عبدالرحیم           قبول         
15105 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         امیرهوشنگی مهدی                    محمد                قبول         
15176 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         امیری بستان اباد ابوالفضل          محمدحسن             قبول         
15206 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         جوادی قلعه وحید                    ولی                 قبول         
15117 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         جهان راد سروش                      حمید                قبول         
15180 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         حسینی رضا                          سعید                قبول         
15107 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         داننده امیرحسین                    علیرضا              قبول         
15108 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         رشیدی امیرمهدی                     رضا                 قبول         
15173 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         رشیدی کامیار                       اصغر                قبول         
15170 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         زاهدی بستان اباد محمد              اصغر                قبول         
15190 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         عظیم زاده بهرام                    اکبر                قبول         
15187 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         فیض بستان اباد حمیدرضا             محمدرضا             قبول         
15112 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         کفیلی علی                          محمود               قبول         
15230 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         محمدپور نیما                       نعمت اله            قبول         
15113 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         نامور محمد                         رسول                قبول         
15174 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         نوین اشتلق بهنام                   اصغر                قبول         
15092 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         افخمی نوجه سادات جواد              حیدر                قبول         
15093 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         افشاری نوجه سادات مرتضی            اسماعیل             قبول         
15154 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         بصیرترکمبور حسن                    محمد                قبول         
15155 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         بصیرترکمبور حسین                   محمد                قبول         
15142 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         پروانه انباردان میلاد              عبداله              قبول         
15096 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         پورنوجه ده سادات علی               حسن                 قبول         
15097 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         تقوی نوجه ده سادات میرمهدی         میرحبیب             قبول         
15098 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         تقوی نوجه ده سادات میرمیلاد        میرحبیب             قبول         
15145 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         ثانوی انباردان سعید                حسین                قبول         
15253 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         جاهدچرزه خون عبداله                نادر                قبول         
15143 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         خالقی انباردان میثم                میرجلال             قبول         
15099 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         ده باشی غلامرضا                    محمد                قبول         
15238 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         شیردل قوزلوجه ابوالفضل             ناصر                قبول         
15151 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         صادقی خیره مسجد رضا                محمد                قبول         
15260 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         صحت حاجی اقا رضا                   یوسف                قبول         
15210 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         عبادی کردکندی مرتضی                قربان               قبول         
15239 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         عبدالهی قوزلوجه مسلم               اکبر                قبول         
15209 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         عبدی کردکندی حسین                  صالح                قبول         
15242 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         غلامی جوقان رضا                    علی اصغر            قبول         
15258 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         فضلی چرزه خون علی                  بیوک اقا            قبول         
15137 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         قلعه گیرالوار مهدی                 پرویز               قبول         
15101 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         لوحی نوجه ده سادات حامد            احمد                قبول         
15243 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         میرزائی جوقان یوسف                 حمزه                قبول         
15266 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         ناموری ابریز مهدی                  اصغر                قبول         
15132 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         نعمتی کر رسول                      علی                 قبول         
15245 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         نوامیدامراله محمد                  علی                 قبول         
15148 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         وکیل حصار علی                      محمد                قبول         
15139 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         وکیلی سیناب رضا                    حبیب اله            قبول         
15103 دانش بستان اباد                    بستان اباد                         یدی نوجه ده سادات محمد             محرم                قبول         
14948 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         جلیلی مهلا                         فضائیل              قبول         
14949 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         حامدی عین الدینی پریا              محمد                قبول         
15007 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         رباطی شادی                         مهرداد              قبول         
14958 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         روحی بستان اباد لیلا               فریدون              قبول         
14965 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         شیرزادانباردان زهرا                احمد                قبول         
14969 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         علمی کنگ لو فائزه                  امیر                قبول         
14968 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         علمی کنگ لو مهسا                   بهلول               قبول         
14973 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         کفیلی بستان اباد زهرا              کریم                قبول         
15002 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         کوهی شکیلا                         تورج                قبول         
14975 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         مردپورسیماور پری ناز               حسن                 قبول         
15055 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         یعقوب زاده شبنم                    یوسف                قبول         
15021 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         ابراهیمی کردکندی الهام             حمداله              قبول         
15074 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         ازرمی حاجی اقا ارزو                اصغر                قبول         
15014 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         اسدی کردکندی مهسا                  جعفر                قبول         
15090 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         اسلامی ابریز شیدا                  اکبر                قبول         
15059 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         امیری قوزلوجه معصومه               عین اله             قبول         
15079 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         تواناحاجی اقا نسرین                حسن                 قبول         
15076 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         جعفری حاجی اقا فرزانه              صمد                 قبول         
15070 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         جلالی چرزه خون گلناز               حمید                قبول         
15080 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         رزاق پورحاجی اقا ارزو              حسین                قبول         
15058 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         زالی قوزلوجه پروانه                محمد                قبول         
15087 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         ساعدی ابریز سپیده                  ملکعلی              قبول         
15027 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         ساعدی زهرا                         عیوض                قبول         
15024 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         شکری کردکندی زهرا                  جواد                قبول         
15078 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         صحت حاجی اقا فاطمه                 جواد                قبول         
15075 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         صیفی گرگری مهسا                    جعفر                قبول         
15026 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         عبدلی کردکندی معصومه               محمدرضا             قبول         
15085 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         فرزامی ابریز لیلا                  امامعلی             قبول         
14941 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         کیانی اشرف اباد فاطمه              علیرضا              قبول         
15019 عترت بستان اباد                    بستان اباد                         مردی کردکندی پروین                 قربان               قبول         

 

منبع:مدیریت آموزش و پرورش بستان اباد

  
نویسنده : نجفی ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٦
تگ ها :